19/1 STYRELSEN FÖRESLÅR SÄNKT INTRÄDESAVGIFT

Styrelsen har lagt fram en motion till årsmötet som behandlar sänkt medlemsavgift från 18 mars fram till årsmötet 2025.
Styrelsen föreslår att inträdesavgiften i Värmdö Whisky sänks från 350 kr till 225 kr.
Förnyelse för befintliga medlemmar 175 kr varje år fram till 2025.