20/10 BOKNINGSAVGIFT INFÖRS 1 OKTOBER

BOKNINGSAVGIFT INFÖRS FRÅN 1 OKTOBER
Från och med 1 oktober inför Värmdö Whisky bokningsavgift på 250 kr som man betalar direkt när man får en bokningsbekräftelse  från simple signup. Anledningen till detta är att medlemmar lämnat återbud några dagar innan provningen.

Lämnar man återbud får man inte tillbaka avgiften för klubben har utgifter i lokalhyra, inköp av whisky och mat.
Tre veckor innan provningen får man ett mail att betala in det resterande beloppet inom 1-3 dagar.
Alla som bokat in sig på provningar med Springbank, Ardbeg och svenska provningen kommer få ett mail i början av oktober att betala in 250 kronor på bokning