29/3 BENROMACH PROVNINGEN FLYTTAS TILL 10 JUNI

En av årets  höjdpunkter i år var provningen med WhiskyWeekly med Benromach den 15 april.
Tyvärr måste vi ställa in provningen på grund  av för få anmälningar som hör ihop med att många medlemmar i dag har det  tufft med ökade levnadskostnader.
Därför flyttar vi fram provningen till lördag den 10 juni som blir en annorlunda provning. För  första gången provar vi en kvällprovning med start l7.30 i Skurustugan.  Då blir det en dubbelprovning  med 6 sorter Benromach samt 6 sorter bourbon.  Totalt 12 sorter plus mat till priset 695. Minsta antalet deltagare 20 plus styrelsen.