VÄRMDÖ WHISKY - GRUNDAT 19 OKTOBER 2019
Sök efter:

Inget återköp gäller vid sjukdom eller om du inte kan komma.. Vi ser  festivalen likvärdig som en konsert, teater eller fotbollsmatch. Om klubben ställer in återbetalas 100 %.
Gäller ej händelser som inte klubben styr över, t ex om något händer Värmdö Bygdegård..