7/3 HISTORISKT ÅRSMÖTE

 

I lördags hade Värmdö Whisky klubbens första årsmöte. Vid två tidigare tillfällen ställdes årsmötet in på grund av Covid 19.
Thomas Johansson tog hand om ordförandeklubban och totalt deltog 33 medlemmar.
Årsmötet hölls i Skurustugan och ordförande Peter Murling hälsade alla välkommen. Thomas Johansson inledde mötet och berättade att kallelse t och verksamhetsberättelse till årsmötet hade lagts ut på hemsidan, facebook samt att alla medlemmar fått kallelse via mail.

Peter Murling redovisade verksamhetsberättelsen och kassören Hasse Pettersson redovisade ekonomin för 2020-2021.
Medlemmarna godkände båda två och kan nu arkiveras till klubbens historia. Alla som satt i interim styrelsen blev omvalda.