PRIVATBUTELJERINGAR

SVENSKA WHISKYFÖRBUNDETS PRIVATBUTELJERINGAR

Två gånger per år kommer Svenska Whiskyförbundet med erbjudande till alla som är medlemmar i förbundet med olika buteljeringar. 

Hur funkar det?
Förbundet skickar ut ett informationsblad till ansvariga i de olika klubbarna.  Ordföranden går ut med info och bokningar.  Vi skickar in en bekräftelse på hur flaskor vi önskar. Några veckor senare får klubben ett mail tillbaka hur många flaskor vi blev tilldelade.

Vad händer om klubben får för få flaskor sett till antal beställda?
Vi använder principen först till kvarn, där vi skriver upp i vilken beställning görs med datum och klockslag. Önskar 45 flaskor och vi får 34 så följer vi listan.
Vi gör ett undantag för att fler medlemmar skall få sina flaskor. Har någon beställt fler än 1 flaska, så får den medlemmen bara 1 flaska.
Ansvarig för Svensk Whiskyförbundets privatbuteljeringar är Patrik Hedström.